Skapade tillit genom meningsfulla möten

Intentionen om meningsfulla möten startade ett stort arbete med att skapa tillit på alla nivåer hos fyra amerikanska sjukvårdsorganisationer. ...