Patienters delaktighet mäts med nytt verktyg

Med ett nytt svenskutvecklat verktyg, 4P, kan patienters känsla av delaktighet vid långvariga sjukdomstillstånd mätas. Kristina Luhr är nydisputerad distriktssköterska...

Västerbotten utvecklar ambulansvården

Mer jämlik och mer effektiv ambulans- och helikoptersjukvård. Det hoppas Västerbottens läns landsting ska bli resultatet av ett nytt projekt...

Tre uppdrag för bättre cancervård

Regeringen har gett nya uppdrag till Försäkringskassan, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Socialstyrelsen med syfte att förbättra cancervården. Försäkringskassan ska...

Få vill bli distriktsköterska

Distriktsköterskeutbildningen vid Mälardalens högskola ställs in i höst eftersom alltför få har sökt. Akademichefen på Mälardalens högskola har märkt ett...