Fyra principer för digital vård

Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Socialstyrelsen nu tagit fram fyra principer för när och hur digital vård ska ges.  Den...

AI kan ge säkrare hjärtbyten

Med stöd av artificiell intelligens kan hjärtbyten bli säkrare och den genomsnittliga överlevnaden efter bytet sannolikt förlängas med över tre...

Ny pilotstudie för uppkopplad egenvård

Patienter med hjärtsvikt, högt blodtryck eller psykisk ohälsa är målgrupper för en nystartad pilotstudie för användning av ny teknik för...

Journal på nätet mycket uppskattad

Möjligheten att logga in och läsa sin journal på nätet uppskattas mycket av patienterna. Det visar en stor nationell enkätstudie,...

Psykiatrin möter brukare och anhöriga

Med en öppen föreläsning om verksamheten och dess pågående utvecklingsområden mötte psykiatrin i Örebro län brukare, anhöriga och intresserad allmänhet...