Handelskammare vill se AI-center i Stockholm

Inrätta ett nationellt forsknings- och utvecklingscentrum för machinelearning och AI i hälso- och sjukvården i Stockholm-Uppsala-regionen i samarbete med näringslivet....

Digitala tjänster ska följas upp nationellt

Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning av digitala vårdtjänster skiljer sig mellan landstingen, konstaterar Socialstyrelsen i en ny kartläggning av tjänsterna. Därför föreslås...

MRSA på Skånes Universitetssjukhus

Tre patienter har smittats av MRSA – en typ av stafylokocker som är resistenta mot vanlig antibiotika - på infektionsavdelningarna...

Ny GD för Vårdanalys

Jean-Luc af Geijerstam har utsetts till ny generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Han har en bakgrund som läkare,...