Lättakut kompletteras med nätkontakt

  Snabbt tillgängliga tider på en lättakut är en modell som många vårdcentraler använder. På Ekerö vårdcentral lägger man nu till...

Astmakoll på nätet effektiv

Egenvård med hjälp av ett digitalt stöd ger en förbättrad lungfunktion och astmakontroll. Det visar en studie som har gjorts...

App ger resultat vid inkontinens

En app för bäckenbottenträning har visat sig ge god effekt vid urininkontinens. Appen Tät® har utvecklats och följts upp av forskare...

Möt skräcken på vårdcentralen

Möt spindeln du är rädd för – i en virtuell verklighet på vårdcentralen. Det här en metod som börjat användas...

Fyra principer för digital vård

Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Socialstyrelsen nu tagit fram fyra principer för när och hur digital vård ska ges.  Den...

Ny pilotstudie för uppkopplad egenvård

Patienter med hjärtsvikt, högt blodtryck eller psykisk ohälsa är målgrupper för en nystartad pilotstudie för användning av ny teknik för...

Journal på nätet mycket uppskattad

Möjligheten att logga in och läsa sin journal på nätet uppskattas mycket av patienterna. Det visar en stor nationell enkätstudie,...