Digitalt verktyg i skånsk primärvård

Med ett nytt digitalt verktyg hoppas Region Skåne få en förbättrad tillgänglighet i primärvården. Kortare väntetider, ökad patientsäkerhet och minskad...

Innovativ upphandling i Västerbotten

När ett nytt schema- och resursplaneringssystem ska upphandlas i Region Västerbotten testas nu en annorlunda upphandlingsform, ”förhandlat förfarande med föregående...

Egenvård av astma effektivare med app

Att få sin behandlingsplan i mobilen med visuell återkoppling kan vara ett effektivt hjälpmedel vid okontrollerad astma. Det visar en...