Fyra principer för digital vård

Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Socialstyrelsen nu tagit fram fyra principer för när och hur digital vård ska ges.  Den...

Ny pilotstudie för uppkopplad egenvård

Patienter med hjärtsvikt, högt blodtryck eller psykisk ohälsa är målgrupper för en nystartad pilotstudie för användning av ny teknik för...

Journal på nätet mycket uppskattad

Möjligheten att logga in och läsa sin journal på nätet uppskattas mycket av patienterna. Det visar en stor nationell enkätstudie,...

Digitala tjänster ska följas upp nationellt

Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning av digitala vårdtjänster skiljer sig mellan landstingen, konstaterar Socialstyrelsen i en ny kartläggning av tjänsterna. Därför föreslås...

Fler kan läsa journal på nätet

Från och med denna vecka kan de allra flesta gravida i Stockholms läns landsting läsa sin journal på nätet. Närmare tre...