Så blir chefen hållbar

Chefer som får stöd av sina egna chefer och av medarbetarna har en mycket större chans att bli kvar i...

Kulturskillnader en utmaning för chefen

Att vara chef för en multikulturell grupp innebär speciella utmaningar. Minna Forsell och Monika Forsman ger goda råd utifrån vardagssituationer...

Ny utbildning i personcentrerad vård

Med människa – så heter en nylanserad online-utbildning i personcentrerad vård. Utbildningen är gratis och tanken är att den ska...

Videomöte spar tid och skärper fokus

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har man börjat använda digitala vårdmöten vid efterkontroll av transplanterade patienter. Det är man först...