Journal Club stärker yrkesrollen

I Journal Club möts medarbetare sjuksköterskor för att dela erfarenheter, fördjupa sina kunskaper och diskutera aktuella frågeställningar....

Mobil vårdcentral hjälper asylsökande

Sommaren 2013 öppnade ett stort asylboende för 500 personer utanför Skara. Eva Öfwerman, verksamhetschef på Vårdcentralen Centralhälsan, och en sjuksköterska...