Fel bedömning i ambulans bakom vårdskador

Felaktiga bedömningar och bristande dokumentation i ambulansvården leder till vårdskador. Det visar en ny studie från Högskolan i Borås.   Studien presenterades...

Stora skillnader mellan förlossningskliniker

Det finns stora skillnader i resultaten inom svensk förlossningsvård. Det visar en ny avhandling vid Karolinska institutet.   Forskningen baseras på registerdata...

Skiftande kvalitet på diabetesvård

Diabetesvården skiftar i kvalitet mellan olika vårdcentraler. Bäst är den där personalen som jobbar utifrån individuella behandlingsplaner och har fått...

Reflektion ger bättre samarbete

  Ett strukturerat reflekterande samtal under kunnig ledning ger ett bättre samarbete. Det visar en forskningsstudie på ett vård- och omsorgsboende...

Uthyres: forskningssjuksköterska

Karolinska Trial Alliance (KTA) har startat en pilotverksamhet med uthyrning av forskningssjuksköterskor. Uthyrningen ska öka möjligheten för kliniker att bedriva...