”Fler specialenheter behövs”

Äldre som lider av psykisk ohälsa och suicidtankar har svårare att komma till specialistvård än yngre. Det visar rapporten från...

Nordiskt nätverk för prioriteringar

Ett nordiskt nätverk har bildats för de som på myndighets- eller forskarnivå arbetar med vårdens prioriteringar. Det skedde i samband...