Uppsala satsar på primärvårdsforskning

I förra veckan invigdes Samariterhemmets och Eriksbergs vårdcentraler i Uppsala. De kallas akademiska vårdcentraler och förutom att de för patienterna...

Fel bedömning i ambulans bakom vårdskador

Felaktiga bedömningar och bristande dokumentation i ambulansvården leder till vårdskador. Det visar en ny studie från Högskolan i Borås.   Studien presenterades...

Stora skillnader mellan förlossningskliniker

Det finns stora skillnader i resultaten inom svensk förlossningsvård. Det visar en ny avhandling vid Karolinska institutet.   Forskningen baseras på registerdata...