Standard för e-hälsa nu på svenska

ContSys heter begreppsstandarden för e-hälsa som publicerades över hela världen 2016. Svenska SIS (Swedish Standards Institute) var drivande i det...

Bästa diabetesteamet finns i region Örebro

Adolfsbergs vårdcentral i Region Örebro har tilldelats utmärkelsen Sveriges bästa diabetsteam. - Tät uppföljning och diabetesronder är ett framgångskoncept. Vi är...