Värdebaserad vård under lupp

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har fått i regeringsuppdrag att kartlägga kunskapsläget kring värdebaserad vård....