Digitala tjänster ska följas upp nationellt

Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning av digitala vårdtjänster skiljer sig mellan landstingen, konstaterar Socialstyrelsen i en ny kartläggning av tjänsterna. Därför föreslås...

Lindriga vårdskador ökar

Varje år skadas 110 000 svenska patienter i vården. I samband med 1 400 dödsfall bedöms en vårdskada ha bidragit till att...

Standardisering av appar påbörjad

En svensk arbetsgrupp för standardiseringsarbete för att kvalitetssäkra appar för hälsovård  har precis inlett sitt arbete. Deltagare i gruppen är...

Standard för e-hälsa nu på svenska

ContSys heter begreppsstandarden för e-hälsa som publicerades över hela världen 2016. Svenska SIS (Swedish Standards Institute) var drivande i det...