Certifiering till Akademiskas kvinnoklinik

[caption id="attachment_26925" align="alignright" width="150"] Masoumeh Rezapour Isfahani.Foto : Staffan Claesson[/caption] Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala har certifierats som centrum för...

Stora skillnader i kommunernas äldrevård

Väntetiden till särskilda boenden varierar kraftigt mellan landets kommuner. Det går att utläsa ur Sveriges Kommuner och Landstings ”Kommunernas kvalitet...