Dubbelt så många behandlingar som 2009

Antalet behandlingar mot psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Då erbjöds drygt 26 000 patienter behandling. Förra året var motsvarande...

Här testas nya arbetssätt

På de tolv vårdplatserna avdelning 85 D2 på Akademiska sjukhuset i Uppsala behandlas patienter med kolo- rektala sjukdomar. Här provas...

Allt färre skrivs in på sjukhus

Under 2017 minskade antalet inskrivningar på sjukhus i Sverige. Totalt skrevs 860 000 patienter in 2017, vilket var 20 000 färre än...

Färre vårdas för trafikskador

Antalet patienter som vårdas på sjukhus efter trafikolyckor fortsätter att minska. Det visar ny statistik om skador från Socialstyrelsen. Förra året...

Älgjakt på äldreboendet

När hela bygden i september samlades kring älgjakten bestämde sig personalen på Tallbacka äldreboende i Vilhelmina för att även de...

Uppsala ska bli innovationsmotor

Region Uppsala får medel från Vinnova för att bli en så kallad innovationsmotor, med särskilt fokus på att förbättra samverkan...