Mobil psykiatri prisades

I Region Stockholm rullar sedan ett par år tillbaka en särskild psykiatriambulans. Den larmas ut av SOS Alarm vid situationer...

Vårdskador minskar i akut somatisk vård

Vårdskadorna i akutsjukvården minskar. I SKL:s senaste rapport om vårdskador och vårdrelaterade infektioner mellan 2013 och 2018 finns en statistiskt...

Vården vid demens standardiseras

Vården för personer med demens behöver bli mer jämlik. Nu har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag tagit fram ett standardiserat insatsförlopp...