Lärande i centrum för cancerpatienter

Informationshörnan på den onkologiska mottagningen på Södersjukhuset är en plats där patienter inom cancervården själva kan söka kunskap och information...

Blåappen succé inom BUP i Skåne

Inom barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården i Malmö används Blåappen där inlagda ungdomar fyller i självskattningsskalor....

Ica-handlare inspirerar primärvården

SKL:s innovationsprojektet Flippen i primärvården har bland annat inspirerats av Ica-handlare när de testar att vända på vårdens traditionella system...