Färre olämpliga mediciner för äldre

Användningen av olämpliga mediciner minskar inom äldreomsorgen. Det handlar om exempelvis bensodiazepiner, där användning hos äldre kan leda till fler...