MRSA på Skånes Universitetssjukhus

Tre patienter har smittats av MRSA – en typ av stafylokocker som är resistenta mot vanlig antibiotika - på infektionsavdelningarna...

Färre olämpliga mediciner för äldre

Användningen av olämpliga mediciner minskar inom äldreomsorgen. Det handlar om exempelvis bensodiazepiner, där användning hos äldre kan leda till fler...