Svåraste vårdskadorna kartlagda

Vårdrelaterade infektioner, svikt i vitala organ och skador av läkemedel och efter kirurgi är de vårdskador som orsakar flest dödsfall....

Väntetider ökar, men kan kortas

Väntetiderna i hälso- och sjukvården har blivit längre och skillnaderna mellan regioner, verksamhetsområden och enheter är fortsatt stora. Men det...

Fel bedömning i ambulans bakom vårdskador

Felaktiga bedömningar och bristande dokumentation i ambulansvården leder till vårdskador. Det visar en ny studie från Högskolan i Borås.   Studien presenterades...

Antalet vårdskador ökade 2018

  Under 2018 ökade antalet vårdskador som anmäldes till Löf, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) med nära fyra procent jämfört med föregående år.   Ökningen...

Kalmar bäst på fortbildning

Specialistläkare får alldeles för lite tid till fortbildning. Det anser Sveriges Läkarförbund, som i en ny enkät visar att inte...