Nordiskt nätverk för prioriteringar

Ett nordiskt nätverk har bildats för de som på myndighets- eller forskarnivå arbetar med vårdens prioriteringar. Det skedde i samband...

”Krigszon” på Danderyds akut

15-timmarspass för sjuksköterskor, uteblivna lunchraster, ingen sköterska i triagereceptionen. Så har arbetet på akutmottagningen på Danderyds sjukhus bedrivits i perioder...

MRSA på Skånes Universitetssjukhus

Tre patienter har smittats av MRSA – en typ av stafylokocker som är resistenta mot vanlig antibiotika - på infektionsavdelningarna...