Videomöte spar tid och skärper fokus

På Akademiska sjukhuset i Uppsala har man börjat använda digitala vårdmöten vid efterkontroll av transplanterade patienter. Det är man först...

Rehabiliteringskoordinator testas i psykiatrin

Rehabiliteringskoordinator, en funktion som idag blivit vanlig i primärvården, ska nu provas i specialistpsykiatrin i Uppsala. Samtidigt kommer en forskningsstudie...

Fem digitala möjligheter

Akademiska sjuhuset i Uppsala har i fem olika förstudier utforskat digitaliseringens möjligheter. ...