Rehabiliteringskoordinator testas i psykiatrin

Rehabiliteringskoordinator, en funktion som idag blivit vanlig i primärvården, ska nu provas i specialistpsykiatrin i Uppsala. Samtidigt kommer en forskningsstudie...

Fem digitala möjligheter

Akademiska sjuhuset i Uppsala har i fem olika förstudier utforskat digitaliseringens möjligheter. ...

Rond sätter fokus på vardagsarbetet

Som ett led i kvalitetsarbetet på Akademiska sjukhuset i Uppsala genomför ledningen sedan tre år tillbaka regelbundna patientsäkerhetsronder ute på...