Fem digitala möjligheter

Akademiska sjuhuset i Uppsala har i fem olika förstudier utforskat digitaliseringens möjligheter. ...

Rond sätter fokus på vardagsarbetet

Som ett led i kvalitetsarbetet på Akademiska sjukhuset i Uppsala genomför ledningen sedan tre år tillbaka regelbundna patientsäkerhetsronder ute på...

Nu står patientsäkerhet på schemat

Akademiska sjukhuset i Uppsala drar nu januari igång en bred patientsäkerhetsutbildning för alla 8 000 medarbetare och chefer. ...