Demensbyn tar form i Vellinge

  Nu har Vellinge kommun bestämt att Förenade Care ska driva den demensby man har skissat på vid Månstorps ängar i...

Kulturskillnader en utmaning för chefen

Att vara chef för en multikulturell grupp innebär speciella utmaningar. Minna Forsell och Monika Forsman ger goda råd utifrån vardagssituationer...

Stora skillnader i kommunernas äldrevård

Väntetiden till särskilda boenden varierar kraftigt mellan landets kommuner. Det går att utläsa ur Sveriges Kommuner och Landstings ”Kommunernas kvalitet...

Färre olämpliga mediciner för äldre

Användningen av olämpliga mediciner minskar inom äldreomsorgen. Det handlar om exempelvis bensodiazepiner, där användning hos äldre kan leda till fler...