Västerbotten utvecklar ambulansvården

Mer jämlik och mer effektiv ambulans- och helikoptersjukvård. Det hoppas Västerbottens läns landsting ska bli resultatet av ett nytt projekt...