Kronobergs krafttag mot trycksåren

Det var först när ledningen fattade beslut och alla medarbetare blev involverade som andelen trycksår inom region Kronoberg minskade....

Skapade tillit genom meningsfulla möten

Intentionen om meningsfulla möten startade ett stort arbete med att skapa tillit på alla nivåer hos fyra amerikanska sjukvårdsorganisationer. ...