Skapade tillit genom meningsfulla möten

Intentionen om meningsfulla möten startade ett stort arbete med att skapa tillit på alla nivåer hos fyra amerikanska sjukvårdsorganisationer. ...

Nytt verktyg ska minska stickskador

Verktyget Vasst och säkert har utvecklats i nära samarbete med vårdmedarbetare och ska bidra till att minska stick- och skärskador....