Så blir chefen hållbar

Chefer som får stöd av sina egna chefer och av medarbetarna har en mycket större chans att bli kvar i...

Kronobergs krafttag mot trycksåren

Det var först när ledningen fattade beslut och alla medarbetare blev involverade som andelen trycksår inom region Kronoberg minskade....