Tydlig vision hjälp vid rekrytering

Hösten 2014 var det kaos på vårdcentralen Cityhälsan Centrum i Norrköping. Ständig underbemanning och ett stort flöde av hyrläkare hade...

Granskning av schemat löste bemanningen

Ortopedkliniken i Norrköping har minskat andelen hyrpersonal och har inte längre några rekryteringsproblem. Långsiktigt arbete med fokus på schemat är...

Magnetisk modell ska locka personal

Gastrocentrum på Karolinska universitetssjukhuset har börjat införa Magnetmodellen med syfte att höja sjuksköterskornas kompetens och öka vårdkvaliteten....