Certifiering till Akademiskas kvinnoklinik

[caption id="attachment_26925" align="alignright" width="150"] Masoumeh Rezapour Isfahani.Foto : Staffan Claesson[/caption] Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala har certifierats som centrum för...

Swedac öppen för anpassning

Helén Dahl på Swedac tycker att det är olyckligt att standarden hamnat i ett låst läge, men poängterar att det...