Digitala tjänster ska följas upp nationellt

Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning av digitala vårdtjänster skiljer sig mellan landstingen, konstaterar Socialstyrelsen i en ny kartläggning av tjänsterna. Därför föreslås...

Standardisering av appar påbörjad

En svensk arbetsgrupp för standardiseringsarbete för att kvalitetssäkra appar för hälsovård  har precis inlett sitt arbete. Deltagare i gruppen är...

Långt kvar till visionen om e-hälsa

Sverige har en bra bit kvar till visionen att bli bäst på e-hälsa. Det visar en jämförelse som managementkonsultföretaget BearingPoint...