Provrörsresan gav nya insikter

Fel i provtagning kostar inte bara tid och pengar, det kan i värsta fall äventyra patientsäkerheten. På landstinget i Värmland...

Sjukhusrädda barn hjälps med lek

För att underlätta för operationsrädda barn utvecklade Nina Jurander och Nina Karlsson, anestesisjuksköterska och lekterapeut på Sahlgrenska universitetssjukhuset, konceptet förberedelselek....

Minskar kejsarsnitt med struktur

Regeringen satsar 530 kronor på att stärka kvinnosjukvården. I Linköping har man jobbat aktivt med att minska andelen kejsarsnitt, och...