Genombrott för genombrott.nu 2017

Under 2017 kom SKL:s digitala verktyg för förbättringsarbete i vården, www.genombrott.nu, att få en stor grupp nya användare. Året innan...

Målgruppsanpassat stöd i BUP prisades

Utbildning och stöd till alla runt barnet – föräldrar, far- och morföräldrar och skolpersonal. Målgruppsanpassat material och ett starkt fokus...