Patienters delaktighet mäts med nytt verktyg

Med ett nytt svenskutvecklat verktyg, 4P, kan patienters känsla av delaktighet vid långvariga sjukdomstillstånd mätas. Kristina Luhr är nydisputerad distriktssköterska...

Genombrott för genombrott.nu 2017

Under 2017 kom SKL:s digitala verktyg för förbättringsarbete i vården, www.genombrott.nu, att få en stor grupp nya användare. Året innan...

Målgruppsanpassat stöd i BUP prisades

Utbildning och stöd till alla runt barnet – föräldrar, far- och morföräldrar och skolpersonal. Målgruppsanpassat material och ett starkt fokus...