Förebyggande vårdarbete en stor hälsovinst

När Kristina Lockner, operationssjuksköterska och ordförande för Riksföreningen för operationssjukvård, började studera vad kollegor inom hennes profession hade för kunskap...