”Fler specialenheter behövs”

Äldre som lider av psykisk ohälsa och suicidtankar har svårare att komma till specialistvård än yngre. Det visar rapporten från...

Undersökningar sparar liv och pengar

I Västerbotten har länets invånare allt sedan början av 90-talet erbjudits regelbundna hälsoundersökningar. Genom åren har projektet noga följts av...

Besöksfrekvens kan avslöja cancer

Cancer kan hittas tidigare i högre utsträckning om vårdcentralerna är mer uppmärksamma på inte bara symptom utan även patientens besöksstatistik....