I Kalmar län är det krav på fortbildning

Obligatoriska fortbildningsträffar i länet fyra timmar per månad för alla läkare inom primärvården. Årligt fortbildninsgmöte och en årlig läkardag. Dessutom...