Fem digitala möjligheter

Akademiska sjuhuset i Uppsala har i fem olika förstudier utforskat digitaliseringens möjligheter. ...

Färre misstag med digital checklista

Med hjälp av en it-baserad checklista vill Norrtälje sjukhus minimera antalet misstag och på sikt minska andelen återinläggningar....

Vässar vårdens informationssystem

Innovationsmyndigheten Vinnova finansierar två nya projekt med totalt 22 miljoner kronor för att påskynda digitaliseringen i vården....

Två projekt delar på 22 miljoner

Inom ramen för regeringens satsning på digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg finansierar innovationsmyndigheten Vinnova nu två projekt med...