Doulor bryter kulturgränserna

När projektet Doula & kulturtolk startade 2008 var tanken att ge gravida kvinnor med utländsk bakgrund ett bättre stöd vid...

Bottenbetyg för den svenska vården

I en jämförelse med tio andra länder har den svenska vården sämre kvalitet, lägre tillgänglighet och en större brist på...

Mobil flyktingvård möter behoven

För att öka tillgängligheten för flyktingarna i Västmanland jobbar man sedan 2011 med en samlad asylhälsa plus en mobil enhet,...