IBD-skola för ökad delaktighet

Karolinska universitetssjukhuset har utvecklat ett framgångsrikt personcentrerat arbetssätt kring sjukdomen IBD. Här får barnen som insjuknar gå en skola...

Magnetisk modell ska locka personal

Gastrocentrum på Karolinska universitetssjukhuset har börjat införa Magnetmodellen med syfte att höja sjuksköterskornas kompetens och öka vårdkvaliteten....