Mobila team ser hela människan

Pionjärer och gränsöverskridare som sluter upp kring individer med omfattande behov av vård och omsorg. Så beskriver man bäst Närvård...

Anhöriga får stöd på nätet

Via webbtjänsten En bra plats kan anhöriga till sjuka och funktionsnedsatta få stöd av andra i samma situation – helt...