Anhöriga får stöd på nätet

Via webbtjänsten En bra plats kan anhöriga till sjuka och funktionsnedsatta få stöd av andra i samma situation – helt...