Sämre vårdkvalitet med hyrläkare

Hyrläkare är en förutsättning för att många vårdcentraler ska kunna klara sin bemanning. Men det är förödande för vårdkvaliteten. Läkarförbundet...