Kronobergs krafttag mot trycksåren

Det var först när ledningen fattade beslut och alla medarbetare blev involverade som andelen trycksår inom region Kronoberg minskade....