Tydlig vision hjälp vid rekrytering

Hösten 2014 var det kaos på vårdcentralen Cityhälsan Centrum i Norrköping. Ständig underbemanning och ett stort flöde av hyrläkare hade...

Sämre vårdkvalitet med hyrläkare

Hyrläkare är en förutsättning för att många vårdcentraler ska kunna klara sin bemanning. Men det är förödande för vårdkvaliteten. Läkarförbundet...