Akuten direktsänder på Facebook

Onsdag den sjunde februari är det premiär för direktsändningar på Facebook från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sändningarna syftar till att öka förståelsen...

Barnen är medspelare på Akademiska

För att öka barnens och deras anhörigas inflytande över vårdutvecklingen har Akademiska barnsjukhuset i Uppsala bildat flera barnråd. Det finns...

Patientfokus i framtidens psykiatri

Den största bristen inom svensk psykiatrisk vård är att vi inte kan garantera likvärdiga insatser. Det tycker Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare...