Barnen är medspelare på Akademiska

För att öka barnens och deras anhörigas inflytande över vårdutvecklingen har Akademiska barnsjukhuset i Uppsala bildat flera barnråd. Det finns...

Fem digitala möjligheter

Akademiska sjuhuset i Uppsala har i fem olika förstudier utforskat digitaliseringens möjligheter. ...

Färre misstag med digital checklista

Med hjälp av en it-baserad checklista vill Norrtälje sjukhus minimera antalet misstag och på sikt minska andelen återinläggningar....

”Vi vill revolutionera primärvården”

Riddarens Vårdcentral öppnade i våras i västerorten Kista utanför Stockholm, och har redan närmare 2000 listade patienter. Tillgänglighet och innovativa...