Provrörsresan gav nya insikter

Fel i provtagning kostar inte bara tid och pengar, det kan i värsta fall äventyra patientsäkerheten. På landstinget i Värmland...

Örebro kapade köerna

Ortopedkirurgiska kliniken i Region Örebro län har under året arbetat fokuserat med att kapa köerna till läkarbesök och operation....

Bottenbetyg för den svenska vården

I en jämförelse med tio andra länder har den svenska vården sämre kvalitet, lägre tillgänglighet och en större brist på...

Säker bukkirurgi väckte förbättringslusten

I början av 2015 inledde kirurg- och ansestiseiklinikerna på Skellefteå lasarett ett patientsäkerhetsprojekt enligt modellen Säker bukkirurgi. I juni avslutades projektet...