Provrörsresan gav nya insikter

Fel i provtagning kostar inte bara tid och pengar, det kan i värsta fall äventyra patientsäkerheten. På landstinget i Värmland...

Örebro kapade köerna

Ortopedkirurgiska kliniken i Region Örebro län har under året arbetat fokuserat med att kapa köerna till läkarbesök och operation....