Ny utbildning i personcentrerad vård

Med människa – så heter en nylanserad online-utbildning i personcentrerad vård. Utbildningen är gratis och tanken är att den ska...

Ny skrift om personcentrerad vård

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund har publicerat en gemensam skrift om personcentrerad vård. I skriften beskrivs vad personcentrerad vård...

Patienters delaktighet mäts med nytt verktyg

Med ett nytt svenskutvecklat verktyg, 4P, kan patienters känsla av delaktighet vid långvariga sjukdomstillstånd mätas. Kristina Luhr är nydisputerad distriktssköterska...