Dagbok som terapi för iva-patienter

På iva i Umeå erbjuds patienter en dagbok med bilder och anteckningar från vårdtiden för att hjälpa dem bearbeta vårdtiden....

Lärande i centrum för cancerpatienter

Informationshörnan på den onkologiska mottagningen på Södersjukhuset är en plats där patienter inom cancervården själva kan söka kunskap och information...

Blåappen succé inom BUP i Skåne

Inom barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården i Malmö används Blåappen där inlagda ungdomar fyller i självskattningsskalor....