Uppsala satsar på primärvårdsforskning

I förra veckan invigdes Samariterhemmets och Eriksbergs vårdcentraler i Uppsala. De kallas akademiska vårdcentraler och förutom att de för patienterna...

SKL:s projekt Flippen

Flippen i primärvården är ett innovationsprojekt som startats av SKL med syfte att vända upp och ned på invanda tanke-...

Bra styrning på svenska vårdcentraler

Svenska vårdcentraler har bättre styrning och ledning än svenska företag och organisationer i allmänhet. Det visar rapporten Att styra och...