Här kan patienterna lägga in sig själva

Stockholms läns landsting prövat självvald inläggning för en mindre grupp patienter med psykosdiagnos, ätstörningar eller emotionellt instabil personlighetstörning. ...

Prisad modell för vård i hemmet

BUP Mellanvård tilldelades Vårdförbundspriset för sitta arbete med att nå barn och ungdomar i sin hemmiljö. ...

”Vi gör om rehabgarantin nästa år”

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll menar att granskningen av rehabiliteringsgarantin ger regeringen en god grund att arbeta vidare med....