Psykiatrin möter brukare och anhöriga

Med en öppen föreläsning om verksamheten och dess pågående utvecklingsområden mötte psykiatrin i Örebro län brukare, anhöriga och intresserad allmänhet...

Rehabiliteringskoordinator testas i psykiatrin

Rehabiliteringskoordinator, en funktion som idag blivit vanlig i primärvården, ska nu provas i specialistpsykiatrin i Uppsala. Samtidigt kommer en forskningsstudie...

Här kan patienterna lägga in sig själva

Stockholms läns landsting prövat självvald inläggning för en mindre grupp patienter med psykosdiagnos, ätstörningar eller emotionellt instabil personlighetstörning. ...