Här kan patienterna lägga in sig själva

Stockholms läns landsting prövat självvald inläggning för en mindre grupp patienter med psykosdiagnos, ätstörningar eller emotionellt instabil personlighetstörning. ...