Genombrott för genombrott.nu 2017

Under 2017 kom SKL:s digitala verktyg för förbättringsarbete i vården, www.genombrott.nu, att få en stor grupp nya användare. Året innan...

Patientfokus i framtidens psykiatri

Den största bristen inom svensk psykiatrisk vård är att vi inte kan garantera likvärdiga insatser. Det tycker Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare...