Swedac öppen för anpassning

Helén Dahl på Swedac tycker att det är olyckligt att standarden hamnat i ett låst läge, men poängterar att det...