Rond sätter fokus på vardagsarbetet

Som ett led i kvalitetsarbetet på Akademiska sjukhuset i Uppsala genomför ledningen sedan tre år tillbaka regelbundna patientsäkerhetsronder ute på...