Värdebaserad vård under lupp

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har fått i regeringsuppdrag att kartlägga kunskapsläget kring värdebaserad vård....

Mät rätt, på rätt sätt

Att ta fram mått som kan användas för att följa resultaten av verksamheten är avgörande i arbetet med värdebaserad vård....

Fem utmaningar för värdebaserad vård

Johan Stålberg, verksamhetsutvecklare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, har jobbat med värdebaserad vård för patienter med bipolär sjukdom sedan hösten 2013. Han...