Journal Club stärker yrkesrollen

I Journal Club möts medarbetare sjuksköterskor för att dela erfarenheter, fördjupa sina kunskaper och diskutera aktuella frågeställningar....

Teamarbete gav mer tid till patienten

Lyckselemodellen som Ögonkliniken i Lyckesele utvecklat går ut på att patienter och läkare arbetar i team runt patienten och att...