Journal Club stärker yrkesrollen

I Journal Club möts medarbetare sjuksköterskor för att dela erfarenheter, fördjupa sina kunskaper och diskutera aktuella frågeställningar....

Dagbok som terapi för iva-patienter

På iva i Umeå erbjuds patienter en dagbok med bilder och anteckningar från vårdtiden för att hjälpa dem bearbeta vårdtiden....

Värdebaserad vård under lupp

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har fått i regeringsuppdrag att kartlägga kunskapsläget kring värdebaserad vård....

Mobil vårdcentral hjälper asylsökande

Sommaren 2013 öppnade ett stort asylboende för 500 personer utanför Skara. Eva Öfwerman, verksamhetschef på Vårdcentralen Centralhälsan, och en sjuksköterska...