Standard för e-hälsa nu på svenska

ContSys heter begreppsstandarden för e-hälsa som publicerades över hela världen 2016. Svenska SIS (Swedish Standards Institute) var drivande i det...