Bilddagboken stöd efter hjärtinfarkten

En dagbok med text och bild som förs under intensivvårdstiden kan betyda minskad posttraumatisk stress för patienten. Det har uppmärksammats...

Målgruppsanpassat stöd i BUP prisades

Utbildning och stöd till alla runt barnet – föräldrar, far- och morföräldrar och skolpersonal. Målgruppsanpassat material och ett starkt fokus...