Ny skrift om personcentrerad vård

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund har publicerat en gemensam skrift om personcentrerad vård. I skriften beskrivs vad personcentrerad vård...

Flera försämringar i äldrevården 2018

De multiprofessionella demensteamen i kommunerna för personer i ordinärt boende fortsätter att minska. Färre på särskilda boenden är nöjda med...

Antalet vårdskador ökade 2018

  Under 2018 ökade antalet vårdskador som anmäldes till Löf, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) med nära fyra procent jämfört med föregående år.   Ökningen...