Guldpiller till Västmanland

Region Västmanland, som har tagit krafttag mot vårdorsakat läkemedelsberoende, har tilldelats  Guldpillret 2018. Priset tilldelas årets bästa innovation för bättre läkemedelsanvändning...

Temaår håller kompetensen uppe

När 2018 går mot sitt slut konstaterar akutvården i Skellefteå att personalen har fått en ökad kompetens kring att ta...

Felaktiga provsvar ökar stadigt

Andelen felbedömda cellprov bland provtagningar för livmoderhalscancer har ökat med fem procent om året sedan 2001. Det visar en granskning...

Möt skräcken på vårdcentralen

Möt spindeln du är rädd för – i en virtuell verklighet på vårdcentralen. Det här en metod som börjat användas...