Reginalt kunskapscentrum om smärta

Smärtcentrum på Östra Sjukhuset, som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, blir ett regionalt kunskapscentrum för avancerad smärtsjukvård i Västra Götalandsregionen....

Rehabiliteringskoordinator testas i psykiatrin

Rehabiliteringskoordinator, en funktion som idag blivit vanlig i primärvården, ska nu provas i specialistpsykiatrin i Uppsala. Samtidigt kommer en forskningsstudie...