Lindriga vårdskador ökar

Varje år skadas 110 000 svenska patienter i vården. I samband med 1 400 dödsfall bedöms en vårdskada ha bidragit till att...

Fler kan läsa journal på nätet

Från och med denna vecka kan de allra flesta gravida i Stockholms läns landsting läsa sin journal på nätet. Närmare tre...