Tillsammans mot den nära vården

I Region Jönköpings län har omställningen till en nära vård tagit fart i det man kallar Tillsammansarbetet. Med basen i...

Pris till VR-projekt

VR-glasögon kan hjälpa människor med panikångest. Det visar ett projekt mellan Gustavsbergs akademiska vårdcentral, KTH och Film Stockholm. För sin...

Svåraste vårdskadorna kartlagda

Vårdrelaterade infektioner, svikt i vitala organ och skador av läkemedel och efter kirurgi är de vårdskador som orsakar flest dödsfall....

Så blir chefen hållbar

Chefer som får stöd av sina egna chefer och av medarbetarna har en mycket större chans att bli kvar i...

Kulturskillnader en utmaning för chefen

Att vara chef för en multikulturell grupp innebär speciella utmaningar. Minna Forsell och Monika Forsman ger goda råd utifrån vardagssituationer...