Morgondagens patient är här – hinner sjukvården ikapp?

Har vi vad som krävs för att skapa en god och långsiktigt hållbar sjukvård? Hur möter vi utmaningarna med en åldrande befolkning, förlegade it-system och resursbrist?
På Kvalitetsvård 2017 är innovativa lösningar, e-hälsa och patientsäkerhet i fokus. Under dagen får du möta verksamheter i framkant som lyckats med att förbättra invanda arbetssätt – till nytta för både personal och patient.

Den här dagen är till för dig som arbetar med kvalitet och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Vi ger dig nya kunskaper, inspiration och idéer.

Program

Hur möter vi morgondagens utmaningar i svensk sjukvård?

På Kvalitetsvård 2017 är innovativa lösningar, e-hälsa och patientsäkerhet i fokus. Under dagen får du möta verksamheter i framkant som lyckats med att förbättra invanda arbetssätt – till nytta för både personal och patient. Under dagen får du ta del av goda exempel, dela erfarenheter och hitta inspiration till vardagens utmaningar.

Redaktionen arbetar just nu med att forma programmet, information om talare och programpunkter uppdateras löpande.

Innovation och e-hälsa

Surfplattor till patienterna eller läkarbesök via internet. Möjligheterna med smarta it-löningar och e-sjukvård är stora för såväl patienter som verksamhet och på många håll i landet pågår spännande projekt. Ta en titt in i framtidens sjukvård.

Allt fler multisjuka äldre – hur står vården pall?

Vi har en stor åldrande befolkning, allt fler äldre som är multisjuka och mindre resurser i sjukvården. Hur ska framtidens sjukvård klara dessa utmaningar? Ta del av goda exempel som kan inspirera och visa på möjligheterna.

Patientsäkerhet

Kultur, ledarskap och styrning är tre viktiga hörnpelare i en säker vård. Ta del av goda exempel och fyll på med inspiration och smarta tips som ni kan ha nytta av i ert patientsäkerhetsarbete.

Hållbar arbetsmiljö

Andelen stressrelaterade sjukskrivningar fortsätter att öka, sjukvårdspersonal är en av de mest utsatta yrkesgrupperna. Samtidigt finns det forskning som visar ett tydligt samband mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet.  Hur kan vi bygga en arbetsmiljö som håller i längden?

 08.30-09.30
Registrering och frukost

Plocka upp din namnbricka och njut av en kopp kaffe och en frukostmacka innan vi sätter igång.

 09.30-09.40
Välkommen!

Moderatorn hälsar välkommen och inleder dagen.

 09.40-10.00
Övertorneå jobbar med flipping healthcare

Övertorneå har en stor och synlig demografisk utmaning. Idag är 30 procent av befolkningen 65 år och äldre. Om 17 år är siffran 60 procent. För att ta sig an arbetet jobbar Övertorneå hälsocentral med begreppet flipping healthcare som handlar om att låta patientens och befolkningens behov forma vården. De har hunnit göra en hel del förändringar när de vänt på invanda tanke- och arbetssätt.

Talare:Elisabeth Eero, verksamhetschef för Övertorneå hälsocentral och Jari Havela, medicinsk rådgivare.
10.00-10.30
Case: Snabbspår för nyanlända

Vi har en stor åldrande befolkning, allt fler äldre som är multisjuka och mindre resurser i sjukvården. Samtidigt finns det en stor andel personer, med vårdutbildning från länder utanför EU, som väntar på att få arbete i Sverige. För att påskynda processen har Västra Götalandsregionen tillsammans med Arbetsförmedlingen startat PLUS Intro – en språkutbildning med sjukvårdsintroduktion för asylsökande med vårdutbildning.

Talare: Jenny Lundgren, samordnare för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götalandsregionen.
10.30-10.35
Hisspitch

Sponsorerna presenterar sig.

10.35-11.00
Förmiddagsfika

Vi bjuder på frukt och kaffe/te.

11.00-11.30
Case: Vård på patientens villkor

BUP Mellanvård startade som ett initiativ på Skaraborgs sjukhus för att fylla glappet mellan öppenvården och slutenvården. Genom ett personcentrerat arbetssätt ges barn och ungdomar barnpsykiatrisk vård i hemmiljö, eller där den bäst behövs. Psykiatrisjuksköterskorna Åsa Lagerström och Anette Sannerfors vid Skaraborgs sjukhus i Skövde berättar hur de lyckats överbrygga organisatoriska gränser och hittat vägar till en vård som utgår från patientens perspektiv.

Talare: Åsa Lagerström och Anette Sannerfors, båda psykiatrisköterskor vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.
11.30-12.00
Huvudsponsor: Att leda en verksamhet och få tiden att räcka till – går det?

Idag finns ett krav på extern och intern transparens och ett ökat krav på verksamheter att redovisa, samla och visa upp sitt resultat. Att ha patienten i fokus är en självklarhet i Aleris arbete, men det har också medfört ständiga utmaningar för att hitta smidiga former för planering, uppföljning och rapportering. Aleris Omsorg har infört ett gemensamt arbetssätt kring uppföljningsarbetet inom organisationen. Resultatet är att verksamhetschefens uppdrag kring styrning och ledning av verksamheten underlättats och att överordnade chefer i realtid nu kan bilda sig en uppfattning om hur organisationen ligger till.

Talare: Pia Malm, kvalitetsutvecklare Aleris vård och omsorg
12.00-13.00
Lunch
 13.00 – 13.45
Spårval: Hållbart arbetsliv
Större kompetens och ökad trygghet med arbetsbyte

För att öka vårdpersonalens kompetens startade Karolinska sjukhusets intensivvårdsavdelningar ett projekt med arbetsväxling. Personalen får under sex månader byta arbetsplats med varandra, som en ordinarie del av verksamheten. Resultatet har blivit säkrare och skickligare personal.

Talare: Liz Rauhofer, vårdchef Karolinska universitetssjukhuset Solna.
 13.00-13.45
Spårval: Innovation och e-hälsa
Sjukvård på avstånd – glesbygden bäst på telemedicin

I Slussfors utanför Storuman finns sedan 2013 ett virtuellt hälsorum. Hit kan invånarna gå för att ta enklare prover, men även för att prata med sin läkare via videokonferens. Långa avstånd och en åldrande befolkning har här blivit en tillgång i utvecklingen av nya innovativa vårdmodeller.

Talare: Peter Berggren, verksamhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.
 13.45 – 14.30
Spårval: Innovation och e-hälsa
Väddöprojektet

Väddö vårdcentral var först ut i landet med mobilt it-stöd för vårdpersonal i primärvården. Via surfplatta eller mobil kan personalen göra journalanteckningar, se provsvar och läkemedelslistor, beställa hjälpmedel samt nå olika beslutsstöd och kvalitetsregister när de besöker patienterna i deras hem. Här får du ta del av erfarenheter, utmaningar och framgångsfaktorer i projektet.

Talare: Lovisa Jäderlund Hagstedt, specialist i allmänmedicin och doktorand i projektet kring mobilt it-stöd på Väddö vårdcentral.
 13.45 – 14.30
Spårval: Systematiskt kvalitetsarbete
Kvalitetsarbete där alla tar ansvar

Förra sommaren blev Danderyds sjukhus certifierat enligt Iso 9001, en satsning som blev en viktig draghjälp i arbetet med socialstyrelsens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. Under detta spår delar Karin Lindahl Lundberg och Johanna Wahlberg med sig av erfarenheter och goda råd i arbetet med att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete som engagerar alla, från högsta ledning till de enskilda medarbetarna.

Talare: Karin Lindahl Lundberg och Johanna Wahlberg, verksamhetsutvecklare på Danderyds sjukhus.
 14.30 – 15.15
Spårval: Personcentrerad vård
Patienten som medskapare

Patientens önskemål och behov av delaktighet blir allt viktigare inom hälsa- och sjukvården. Men blir patienten en del i vårdteamet? Susanna Jäghult, sjuksköterska och forskare, har lång erfarenhet av att jobba med personcentrerad vård, både som sjuksköterska och som utbildningsledare på Danderyds sjukhus. Under detta pass blandar hon teori med praktiska exempel och visar hur personcenterad vård kan bli ett av de viktigaste verktygen i bygget av framtidens sjukvård.

Talare: Susanna Jäghult, enhetschef på Stockholm Gastro Center.
14.30 – 15.15
Spårval: Rekrytering
En attraktiv arbetsplats

Södersjukhusets akutmottagning har tidigare inte anställt nyutexaminerade sjuksköterskor. 2014 utvecklades KALAS-programmet (Kompetensförsörjning Av Långsiktiga Akutsjuksköterskor) som innebär att nyutexaminerade sjuksköterskor under sitt första år får ett individuellt introduktionsprogram med inskolning, handledning och en mentor. Programmet har blivit mycket uppskattat bland sjuksköterskestudenter och de över 50 sökanden till årets program.

Talare: Niklas Grön, chefssjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning.
15.15-15.45
Eftermiddagsfika

Vi bjuder på frukt och kaffe/te.

15.45 – 16.15
Rösten hörs mer än orden

Vi är programmerade till att lyssna på personen bakom rösten och inte på vad rösten egentligen säger, något som ställs på sin spets i vårdsituationer. Rösten påverkar hur vi bemöts och vår förmåga att kommunicera. Henrik Widegren ger dig ett medicinskt, humanistiskt, psykologiskt och sociologiskt perspektiv på rösten. Om vi har tur avslutar han även med en sång.

Talare: Henrik Widegren, öron-näsa-halsläkare och foniater (röstläkare) på Skånes universitetssjukhus.
16.15-17.00
Mingel och eftersnack

Stanna kvar, mingla och sammanfatta dagen tillsammans med oss. Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Talare

Talare på Kvalitetsvård 2017 presenteras löpande.

team_image

Anette Sannerfors och Åsa Lagerstöm

Psykiatrisjuksköterskor. Båda är KBT steg 1 utbildade med lång erfarenhet från barnpsykiatrisk heldygnsvård. Startade BUP Mellanvård 2014. Vann Vårdförbundpriset och Psynk priset 2015.

team_image

Liz Rauhofer

Vårdchef inom perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

team_image

Jenny Lundgren

Samordnare för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götalandsregionen. Har ett särskilt fokus på insatser för nyanlända.

team_image

Peter Berggren

Distriktsläkare och verksamhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman. Vill komma nära sina patienter trots stora avstånd.

team_image

Henrik Widegren

Öron-näsa-halsläkare och foniater (röstläkare) på Skånes universitetssjukhus. Skriver och uppträder med sånger om sjukvården och föreläser om röst, skratt och hälsa. Även krönikör i Dagens Medicin och medlem i panelen i SVT:s Fråga Lund.

team_image

Pia Malm

Kvalitetsutvecklare inom Aleris vård och omsorg med många års erfarenhet av chefspositioner inom både landsting och privat vård och omsorg.

team_image

Elisabeth Eero

Verksamhetschef för Övertorneå hälsocentral och projektledare för SKL-projektet Flippen som handlar om att låta patientens och befolkningens behov forma vården.

team_image

Jari Havela

Medicinsk rådgivare på Övertorneå hälsocentral och engagerad i SKL-projektet Flippen som handlar om att låta patientens och befolkningens behov forma vården.

team_image

Niklas Grön

Chefsjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning. Tidigare chefsjuksköterska på akutkliniken Karolinska Sjukhuset Solna.

team_image

Lovisa Jäderlund Hagstedt

Specialist i allmänmedicin på Norrtälje Södra vårdcentral och doktorand i projektet kring mobilt it-stöd på Väddö vårdcentral. Även biträdande verksamhetschef och mediciskt ledningsansvarig på Primärvård Tiohundra.

team_image

Susanna Jäghult

Enhetschef på Stockholm Gastro Center. Har under många år arbetat som sjuksköterska och forskare inom området inflammatorisk tarmsjukdom, där hon mött patienter som insjuknar i unga år med en kronisk sjukdom. För Susanna har alltid huvudmålet varit att arbeta för att individualisera vården så att den passar den enskilda personen och att skapa en möjlighet till delaktighet och att få med patienten som den viktigaste resursen i teamet.

team_image

Karin Lindahl Lundberg och Johanna Wahlberg

Karin Lindahl Lundberg och Johanna Wahlberg är båda verksamhetsutvecklare på Danderyds sjukhus.

För vem?

Den här dagen är till för dig som arbetar med kvalitet och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Vi ger dig nya kunskaper, inspiration och idéer och möjlighet att dela erfarenheter med kollegor i branschen.

Av vem?

Programmet för konferensen Kvalitetsvård görs av redaktionen för Kvalitetsvård och tidningen Kvalitetsmagasinet som är obunden i förhållande till intresseorganisationer och företag. Kvalitetsmagasinet anordnar sedan fem år tillbaka även konferensen Kvalitetsmagasinet Live som lockar runt 300 deltagare.

Ämnen för konferensen

Patientsäkerhet

Personcentrerad vård

Kvalitetsutveckling

Patientinvolvering

Innovation

Röster om tidigare konferenser

Konferensen Kvalitetsvård 2017 sponsras av

Metodio

Engagera medarbetarna i att förbättra verksamhetens resultat genom visualisering och tavelmöten.

Centuri

Vi levererar ett framtidsorienterat IT-stöd för effektiv dokument-, avvikelse, ärende- och avtalshantering för alla branscher och organisationer.

Statistikakademin

Statistikakademin AB hjälper dig med statistiken och erbjuder speciellt framtagna utbildningar i olika statistikverktyg.

Evondos

Evondos är ett tjänsteföretag inom hälso- och sjukvård. AutoDos® underlättar vardagen för personer med långtidsmedicinering

Canea

Vi levererar konsulttjänster, utbildningar och it-lösningar inom verksamhetsutveckling.

Munkeby Systems

[Silversponsor] Munkeby Systems erbjuder kvalitetsledningssystemet Munkeby In Control, som hjälper våra kunder att arbeta systematiskt och förebyggande med deras kvalitets-, säkerhet- och hållbarhetsprocesser. Läs mer >>  

Stratsys

Stratsys verktyg hjälper dig att säkerställa god kvalitet i din verksamhet. Vi startade 1999 och är marknadsledande inom offentlig sektor med kunder inom både privat vårdsektor och landstingssektorn.  

Vill du hitta nya kunder? Bli vår nästa samarbetspartner.
Mer information

Köp din konferensbiljett här

Boka din plats på Kvalitetsvård 2017 idag.

I priset ingår deltagande i konferensen, lunch, fika och dokumentation.

Pris: 6 990 kr exklusive moms per person

Tid och plats för Kvalitetsvård 2017

När

8 mars 2017

 

Var

Stockholm, Bonnier Conference Center, Torsgatan 21

 

Transport

T-bana: St Eriksplan

Parkering: Vid S:t Eriksplan och på Torsgatan

 

Boende

Hotellrabatt Scandic

5% rabatt på boende hos Scandic.

Bokning online eller via telefon: +46 8 517 517 00 Uppge rabattkoden D000033654