”Lunchlådan” ska föra innovationer närmare vården

I mötesforumet Lunchlådan på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjuds akademi, näringsliv och sjukvård in till dialoger om life science. Målet är att öka kunskapen om införande och användning av innovationer inom medicinteknik, bioteknik och läkemedel. Den

Charlotta Gummeson, vd för Sahlgrenska Science Park.

11 september sker det första mötet med fokus på hur innovationer tas tillvara lokalt och internationellt, samt hur sjukvården snabbare kan ta del av dem. Bakom initiativet står Sahlgrenska Science Park, Medtech West och Takeda Pharma.

– En ökad och snabbare användning av framtagna innovationer skulle ge fler arbetstillfällen, en tydligare positionering av life science i regionen och framförallt leda till ett bättre omhändertagande av den enskilda patienten, säger Charlotta Gummeson, vd för Sahlgrenska Science Park.

I skrivande stund har 111 anmält sig till det första mötet.

Jessica Bergh

jessica.b@nordreportern.se
No Comments