19 av 21 regioner klarade antibiotikamålen

Antibiotika Under fjolåret klarade 19 av landets regioner det nationella målet att skriva ut färre än 250 recept på antibiotika per 1 000 invånare.

19 av 21 regioner klarade antibiotikamålen

Användningen av antibiotika nationellt minskade med 17 procent jämfört med 2019.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Den minskade försäljningen av antibiotika på recept beror sannolikt bland annat på den fysiska distanseringen och smittskyddsåtgärderna under covid-19-pandemin, som har medfört en minskad spridning även av andra infektioner, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) arbetar mot antibiotikaresistens på både lokal och nationell nivå. Det mål som Strama satt för 2020 uppfylldes av alla regioner utom Skåne och Gotland, en betydande förbättring jämfört med 2019, då bara två regioner klarade målet, Västerbotten och Jämtland.

I en tidigare rapport har Folkhälsomyndigheten och Strama konstaterat att den minskade förskrivningen i fjol inte har lett till negativa effekter som fler fall av allvarliga infektioner.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan