Patientsäkerhet och religion under lupp i ny forskning

Får sjukvårdspersonal avstå att utföra viss vård av religiösa skäl? Det undersöks i en ny avhandling från Uppsala universitet.

Kavot Zillén, forskare, Uppsala universitet.
Kavot Zillén, forskare, Uppsala universitet.

Får sjukvårdspersonal avstå att utföra viss vård av religiösa skäl? Det undersöks i en ny avhandling från Uppsala universitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Syftet var att titta på vilket lagstöd medarbetare i sjukvården har att utöva sin religionsfrihet och samtidigt upprätthålla kraven för god vård.

Kavot Zillén, som ligger bakom studien, har en bakgrund som jurist vid hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Hon fick en del klagomålsärenden som bland annat handlade om patienter som av kulturella skäl inte ville undersökas av vårdpersonal av motsatt kön, eller som inte fick lova att bära religiöst betingad klädsel.

– Det verkade som att vårdgivare generellt sätt försökte tillgodose patienternas önskemål, men jag blev intresserad av hur vårdgivare hanterar situationen när personalen av religiösa skäl inte vill handla på ett visst sätt, säger hon.

Resultatet visar att ansvaret främst ligger på den enskilde vårdgivaren att avgöra om personalen får avstå arbetsuppgifter av religiösa skäl.

–  Det är en balans mellan vårdgivarens intresse av att uppfylla de krav som ställs på en god vård, personalens intresse av att agera efter sin övertygelse och patientens intresse av att få en god vård.

Hon betonar att det är patientens behov, vilja och önskemål som tillsammans med kvalitetskraven ska vara vägledande för den vård som ges. Att låta personal avstå från vissa arbetsuppgifter kan riskera patientsäkerheten samt belasta övrig personal, enligt avhandlingen.

– Men om det finns resurser till att överlåta dem på någon annan behöver det inte vara någon risk, säger Kavot Zillén.

Patienten har rätt att neka viss vård enligt självbestämmanderätten, någon motsvarande rättighet finns inte för sjukvårdspersonal.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan