Fortsatt många besvär av jobbet för vårdpersonal

Fortsatt många besvär av jobbet för vårdpersonal

Undersköterskor är tillsammans med lärare den yrkesgrupp i Sverige som har högst andel arbetsorsakade besvär. 43 procent av undersköterskorna anger i Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsorsakade besvär 2018 att de har någon form av besvär till följd av sitt arbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nästan lika hög andel som får besvär på grund av arbetet, 41 procent, uppvisar sjuksköterskor. De allra vanligaste besvären som redovisas i undersökningen är trötthet, men också värk, oro och ångest är vanliga symptom. Den vanligaste orsaken, då det inte handlar om arbetsolyckor, är för hög arbetsbelastning.

Sysselsatta kvinnor – inom alla yrkeskategorier i undersökningen – hade jämfört med män mer besvär av psykosomatisk karaktär. Oro eller ångest, symptom på depression, problem med minne, koncentration och tankeförmåga, huvudvärk och sömnstörningar var jämförelsevis vanligare hos kvinnor.

Fysiska besvär, från till exempel leder, fötter, och knän är vanligast i åldrarna över 50, medan oro och ångest var vanligare bland de som ännu inte fyllt 50.

För alla yrkeskategorier konstateras att det inte är så vanligt att besvär som orsakas av till exempel stress anmäls till Försäkringskassan. Bara 8 procent av de som upplevde sådana besvär hade gjort en anmälan.

Den vanligaste åtgärden vid arbetsorsakade besvär var personlig stöttning av chefen, eller någon annan person utsedd av arbetsgivaren. Näst vanligast var någon form av avlastning. Båda dessa åtgärder hade varit aktuella för omkring 30 procent av sysselsatta personer med besvär till följd av arbetet. Knappt tio procent av de sysselsatta med besvär hade gått ner i arbetstid på grund av besvären.

Att gå ner i arbetstid var nästan dubbelt så vanligt bland sysselsatta kvinnor med besvär, 10 procent, jämfört med 6 procent för män. I mätningen har enbart förekomst av olika åtgärder till följd av besvären undersökts, inte något om de olika åtgärdernas effekt.

Undersökningen visar också att de som inte har ett fast arbete ofta löser sina problem med att helt enkelt byta arbetsplats.

 

Läs hela undersökningen

 

Se Arbetsmiljöverkets film om undersökningen

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan