Digitalt verktyg i skånsk primärvård

Digitalt verktyg i skånsk primärvård

Med ett nytt digitalt verktyg hoppas Region Skåne få en förbättrad tillgänglighet i primärvården. Kortare väntetider, ökad patientsäkerhet och minskad administration är andra förhoppningar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

 

Verktyget, som utvecklats av Vårdinnovation, ställer nya frågor utifrån tidigare svar i ett intelligent frågeformulär. Det används sedan som ett stöd för triagering och diagnos. Patienten fyller själv i alla uppgifter i lugn och ro före själva läkarbesöket. Verktyget fångar upp svaren och ställer alla relevanta följdfrågor.

 

– Det är också kopplat direkt till våra lokala skånska riktlinjer, berättar projektansvarige allmänläkaren Ola Bergstrand för Kvalitetsvård. Fördelarna är flera för personalen – du har allt på ett ställe, och du har fått en grundlig anamnes där alla viktiga frågor har ställts. Själva vårdmötet kan du därför använda till annan viktig information till patienten och att ta reda på mer om patientens egna resurser.

 

Även om man som läkare vet vilka frågor man ska ställa när en patient kommer in med hosta, exemplifierar han, kan det vara lätt att inte hinna med eller glömma en del frågor som kan vara betydelsefulla. Har patienten varit i kontakt med asbest någon gång för länge sedan? Finns det en papegoja i hemmet? Med frågeformulärets artificiella intelligens tappas inget sådant bort.

 

– Fördelen för patienten tror vi är att vårdmötet blir av bättre kvalitet, och för personalen blir också arbetsmiljön bättre då stressen och administrationen minskar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan