9,4 miljarder i vårdsatsning

9,4 miljarder kronor ska fördelas i extra satsningar på vården, som SKL och regeringen nu har kommit överens om.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Cancervården och en fortsatt satsning på nära vård är prioriterade områden, men också förbättrade förutsättningar för personal i vården.

Marie Morell. Foto: SKL.

– För att möta de förändrade behov vi ser och göra vården mer tillgänglig och jämlik behöver vi arbeta på nya sätt. Det här är viktiga satsningar för kommuner och regioner att kunna utveckla den svenska hälso- och sjukvården, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting, (SKL).

Regionerna får 3,2 miljarder till medarbetarna inom vården, inklusive 400 miljoner kronor som är öronmärkta för utbildning av specialistsjuksköterskor. Kommunerna får ytterligare 100 miljoner för att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare.

– Det är bra och helt nödvändigt att regioner kan fortsätta sina breda satsningar på kompetensförsörjning. Nu kan även kommunerna ta del av medlen, säger Marie Morell.

Regeringen gör också en samlad satsning på 2,4 miljarder kronor för att göra primärvården mer jämlik, mer tillgänglig och mer patientcentrerad. 446 miljoner avsätts för att korta köerna i cancervården.

– Införandet av standardiserade vårdförlopp är en framgång som gjort cancervården mer jämlik. Årets canceröverenskommelse mellan SKL och staten är en viktig signal om att det nationella stödet till cancervården behövs och ska fortsätta, säger Marie Morell.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan