Akademiska inför robotkirurgi på barn

Barnkirurgi Akademiska sjukhuset har börjat operera barn med robotassisterad titthålskirurgi. Ambitionen är att bli ledande i Sverige på minimalinvasiv kirurgi.

Akademiska inför robotkirurgi på barn
Nu kan även barn opereras med robotassisterad titthålskirurgi på Akademiska sjukhuset. Foto: Johan Alp

Redan idag utförs en stor del av operationerna inom barnkirurgen på Akademiska sjukhuset i Uppsala med hjälp av titthålsteknik.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Nu går man vidare med robotassisterad laparoskopi. Det handlar framförallt om större, komplicerade bukoperationer men även urologiska ingrepp. Hittills har fyra barn opererats med tekniken.

Kortare vårdtider

– Med tekniken kommer vi kunna genomföra ännu fler komplicerade bukoperationer, både större magtarmoperationer och urologiska ingrepp. I framtiden hoppas vi även kunna genomföra fler ingrepp minimalinvasivt, exempelvis vissa tumöroperationer, säger Elisabet Gustafsson, överläkare och sektionschef inom barnkirurgi på Akademiska sjukhuset.

För personalen på vårdavdelningen innebär robottekniken ingen skillnad jämfört med traditionell titthålskirurgi. Fördelarna med den minimalinvasiva tekniken är att barnen mår bättre efter ingreppet och kommer snabbare i rörelse jämfört med en öppen operation.

Större tillgång till robot

I Sverige var Skåne universitetssjukhus i Lund först med robotassisterad barnkirurgi. Även Göteborg och Stockholm är på gång.

Enligt Elisabet Gustafsson kommer Akademiska sjukhuset ha större tillgång till robot än de övriga sjukhusen och därmed kunna hjälpa fler barn med denna teknik än andra barnkirurgiska kliniker.

– Vår ambition är att bli nationellt ledande inom minimalinvasiv kirurgi, eftersom det är det bästa för patienten att slippa genomgå stora operationer, säger Elisabet Gustafsson.

Opererar barn från hela Sverige

Inom barnkirurgen på Akademiska opereras cirka 1 400 barn årligen, varav en fjärdedel med minimalinvasiv titthålskirurgi. Drygt 60 procent av patienterna kommer från andra regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige eller från andra delar av Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan