Akademiskas framgångsrecept för värdebaserad vård

Morten Kildal, överläkare och ansvarig för införandet av värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, delar med sig av goda erfarenheter.

Morten Kildal, överläkare och ansvarig för införandet av värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset. Foto: Hannes Ljunghall
Morten Kildal, överläkare och ansvarig för införandet av värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset.
Foto: Hannes Ljunghall

Morten Kildal, överläkare och ansvarig för införandet av värdebaserad vård på Akademiska sjukhuset, berättar att arbetssättet med värdebaserad vård nu används på tolv olika patientgrupper och att den fortsatta resan är utmanande. Framgångsreceptet är:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

* Läkare som är kliniskt och forskningsmässigt engagerade i patientgruppen leder arbetsgrupperna i team med andra intresserade och engagerade medarbetare.

* Engagerade patientrepresentanter som sitter med i arbetsgrupperna påverkar kommunikationen och sätter fokus på förbättringar av patientprocessen.

* Möjligheter för medarbetarna att träffas över professions- och enhetsgränserna vilket skapar nya mötesplatser för förbättringsarbetet.

* Snabbare beslutsvägar. Arbetsgruppernas förbättringsförslag diskuteras och beslutas av styrgrupp på patientgruppsnivå där berörda verksamhetschefer är med.

* Tydligt fokus på patientutfall och kvalitet ger energi och förbättringslust hos medarbetarna.

* Större transparens mellan professioner, olika enheter, mot patienter och mellan medarbetare och chefer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan