”Allt annat än nollvision mot vårdskador är otänkbart”

”Allt annat än nollvision mot vårdskador är otänkbart”

KarinBacklund_ElinFahlstrom

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Skånevård Kryh, som innefattar sjukhusen i Ystad, Hässleholm och Kristianstad, tillsatte 2014 en styrgrupp för patientsäkerhet. Syftet är att minska vårdskador och stärka patientsäkerheten.

– Nollvision är det som gäller, allt annat är otänkbart, säger Karin Ekelund, förvaltningsstabschef.

Gruppen hanterar förbättringsförslag som kommer exempelvis via förvaltningens fyra patientsäkerhetssamordnare.

I styrgruppen sitter, förutom Karin Ekelund, åtta representanter från verksamheterna, chefsjuksköterskor, chefläkare och chefapotekare. De tar med sig besluten som fattas och implementerar dem i verksamheterna, vilket gör förbättringsarbetet snabbt.

– Vi upptäckte att man vid flera tillfällen ordinerat fel läkemedel på grund av ett krångligt it-verktyg. En vecka senare startade vi en utbildning för personalen, säger hon.

Elin Fahlström, chefsjuksköterska, berättar om en trycksårsmätning där en avdelning fick sämre resultat än väntat. Personalen utbildades i hantering och förebyggande arbete och två månader senare var resultaten betydligt bättre.

Satsningen mot nollvision har pågått i ett år och det är svårt att dra några slutsatser, men hittills verkar den ge utdelning. 2014 registrerades 6,5 procent vårdrelaterade infektioner i förvaltningen, motsvarande siffra i fjol var 7,8. Rikssnittet ligger på 9 procent.

Skånevård Kryh är en nystartad förvaltning vilket gör förbättringsarbetet enklare, tror Karin Ekelund.

– Det lättare att satsa när man startar nytt. Men det viktigaste är uppbackning av ledningen, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan