Andelen inhyrd vårdpersonal minskar i regionerna

Bemanning För första gången minskar nu kostnaderna för hyrpersonal, sett i förhållande till regionernas totala personalkostnader.

Andelen inhyrd vårdpersonal minskar i regionerna
Minskningen av andelen inhyrd personal har skett i 10 av landets 21 regioner.

Det visar Bemanningstrenden, en sammanställning över kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I förhållande till egen personal uppgick regionernas kostnader till 3,6 procent under 2020. Det är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2019. Minskningen av andelen inhyrd personal har skett i 10 av landets 21 regioner.

Ökat behov av sjuksköterskor

Framför allt har inhyrning av läkare minskat, medan inhyrningen av sjuksköterskor fortsätter att öka. Kostnaderna för inhyrda läkare minskade med 6 procent, men ökade med 8 procent för sjuksköterskor.

De totala kostnaderna för såväl egenanställd personal som för inhyrd personal ökade dock under 2020.

Fakta

Fakta: Bemanningstrenden

Är en sammanställning över kostnader för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Dessa görs halvårsvis och nästa kostnadsredovisning är planerad att publiceras under tredje kvartalet 2021. Läs hela rapporten Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården 2020.

Bättre förutsättningar för utveckling

Regionerna har under flera år arbetat gemensamt för att minska beroendet av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården. Detta är viktigt för patienternas kontinuitet och trygghet, men även för medarbetarnas arbetsmiljö.

En stabil och varaktig bemanning skapar bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla är med och bidrar till ökad kvalitet.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan